Vuoden 2018 johtokunta järjestäytyi

9.1.2018

Ei suuria muutoksia seuran hallinnossa.

Vuonna 2018 seuran puheenjohtajana jatkaa Maria Nummela ja varapuheenjohtajana Terhi Niemenmaa. Edeltävän vuoden tapaan sihteerin tehtäviä hoitaa Meri Mäkinen, joka toimii tällä kaudella myös joukkuevoimistelun yhteyshenkilönä. Rahastonhoitajana jatkaa Marianna Valtonen.

Johtokunnan jäsenistä Marja-Leena Niemenmaa on harrasteliikunnan yhteyshenkilö. Terhi Ahonen huolehtii tapahtumajärjestelyistä. Maarit Laaninen on joukkueenjohtajien yhdyshenkilö. Lisäksi johtokunnassa toimivat Jaana Mikkonen, Kati Beloud ja Heli Hievanen.